HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het “Io vivat” wordt ingezet om 18u30 en de cantus eindigt rond 21u30. Na het einde van de cantus verlaat iedere deelnemer op een rustige, ordentelijke wijze het binnenplein. Een officiële afterparty wordt voorzien in Café Pick op de Eiermarkt.

Om het event voor iedereen vlot, veilig en gezellig te houden, gelden er enkele regels tijdens de cantus. Door een ticket te kopen voor de Beiaardcantus, verklaar je je akkoord met volgende regels:

Toegang tot de beiaardcantus:

 • Toegang is enkel toegestaan mits bezit van een geldig toegangsbewijs én vertoon van een geldige identiteitskaart (minimumleeftijd 17 jaar).
 • Het toegangsticket is persoonsgebonden en kan enkel gebruikt worden door de persoon met overeenstemmende ID-kaart.
 • ID-controle op het event-terrein kan plaatsvinden.
 • Bij vermoeden van fraude met de kaarten kan de toegang tot het evenement ontzegd worden.
 • De aankoop van een ticket is onherroepelijk. Tickets worden niet terugbetaald. Op grond van artikel VI.53, 12° WER beschikt u niet over een herroepingsrecht van 14 dagen, zoals voorzien in artikel VI.47 WER.

 

Veiligheid op de beiaardcantus:

 • Eigen drank, scherpe voorwerpen, wapens en glas zijn verboden, evenals alle voorwerpen die volgens het oordeel van de organisatoren een gevaar kunnen vormen voor uzelf of anderen.
 • De organisatie behoudt zich het recht om personen van het terrein te verwijderen die op ernstige wijze de orde van deze cantus verstoren. Ze kunnen na waarschuwing buitengezet worden door iemand van de organisatie. Wij hopen uiteraard dat dit niet zal moeten gebeuren.
 • Voor de veiligheid is het verboden om op banken en tafels te staan.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal en eender welke vorm van lichamelijke ongemakken.

 

Vrijwilligers:

 • Het hele project, van organisatie tot uitvoering op de dag zelf, wordt gedragen door vrijwilligers. Gelieve onze vrijwilligers die instaan voor de veiligheid, bierbedeling, (muzikale) begeleiding dan ook met respect te behandelen!

Cantusregels:

 • Tijdens de cantus wordt er uiteraard geluisterd naar de Senior, de organisatie of gelijk welke andere persoon die aan het woord is.
 • Tijdens een cantus is het in principe verboden te praten gedurende de zang. Op deze Beiaardcantus is het dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk mee te zingen of rustig met elkaar te converseren wanneer er niet gezongen wordt.
 • Tijdens een cantus is het in principe verboden een sanitaire stop te houden, behalve tijdens een “TEMPUS COMMUNE”. Dit jaar wordt er opnieuw een tempus gehouden, het verlaten van de cantustafel tijdens het zanggedeelte is dus in principe niet de bedoeling, tenzij het water te hoog staat.

Dit reglement is nog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Relax, sit back and enjoy

Het Beiaardcantuscomité

Pin It on Pinterest